Matična osnovna muzička škola „Miloje Milojević“ nalazi se u Grockoj, sa izdvojenim odeljenjem u Vrčinu.

Školu pohađa 230 učenika, a od instrumenata se uče klavir, violina, violončelo, harmonika, gitara i flauta.