U Muzičkoj školie “Isidor Bajić” Novi Sad  će se u periodu 14. do 30. maja 2016. godine, održati 2. Festival Isidor Bajić u disciplinama:
• OŠ klavir – za redovne učenike osnovnih muzičkih škola i za učenike koji ne pohadjaju redovno osnovnu muzičku školu.
• TO i UP klavir – za sve učenike teoretskog odseka i instrumentalnog odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.
• Uporedni klavir – studenti – za sve studente muzičke pedagogije, muzičke teorije, kompozicije, dirigovanja, muzikologije, etnomuzikologije, solo pevanja, harmonike, svih odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.
• Rasperevane strune – za redovne učenike osnovnih muzičkih škola: violina – viola – violončelo – kontrabas.
• Jazz – za jazz sastave.
Sve  informacije o Festivalu kao i prijavljivanje dostupno je na 
web-prezentaciji Festivala: 
http://fibns.com

Festival Isidor Bajić