28.03.2014.г. у 19.00. сати
Сала „МОКРАЊАЦ“, Дечанска 6
Концерт свих одсека поводом Дана школе

29.03.2014.г. у 19.00. сати
Сала „МОКРАЊАЦ“, Дечанска 6
Концерт свих одсека поводом Дана школе

30.03.2014.г. у 19.00. сати
Сала „МОКРАЊАЦ“, Дечанска 6
Концерт Дувачког одсека поводом Дана школе

31.03.2014.г. у 20.00.сати
Сала Задужбине Илије М. Коларца
Концерт солиста и ансамбала поводом Дана школе

2.04.2014.г. у 19.00.сати – Кула Небојша
Концерт поводом Дана школе