28.03.2014.g. u 19.00. sati
Sala „MOKRANjAC“, Dečanska 6
Koncert svih odseka povodom Dana škole

29.03.2014.g. u 19.00. sati
Sala „MOKRANjAC“, Dečanska 6
Koncert svih odseka povodom Dana škole

30.03.2014.g. u 19.00. sati
Sala „MOKRANjAC“, Dečanska 6
Koncert Duvačkog odseka povodom Dana škole

31.03.2014.g. u 20.00.sati
Sala Zadužbine Ilije M. Kolarca
Koncert solista i ansambala povodom Dana škole

2.04.2014.g. u 19.00.sati – Kula Nebojša
Koncert povodom Dana škole