P R I J A V E I I N F O R M A C I J E

TAKMIČENjE „NIKOLA CVEJIĆ“
25. i 26. NOVEMBAR 2016.

1. Takmičenje se odvija u Osnovnoj školi “Dušan Jerković“ u Rumi, ulica Glavna br. 69.

2. Rok za prijavljivanje: 14. novembar 2016. godine.

3. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:
– popunjen prijavni list i fotografiju,
– kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ,
– prijave obavezno popuniti štampanim slovima sa punim imenom kompozitora i nazivom kompozicije,
– preporuku profesora za kandidate koji nisu učenici muzičkih škola ili FMU,

4. Kandidat je dužan da uplati kotizaciju u iznosu od 4.000,00 dinara (50 EURA za strance) na račun fonda „NIkola i
Marica Cvejić “.

840-2150760-94

5. Prijave ( popunjene štampanim slovima ), dokumenta i dokaz o uplaćenoj kotizaciji poslati na adresu:

Muzička škola “Teodor Toša Andrejević“
ul. JNA 140, 22400 Ruma
tel/faks: 022/ 474-042

6. Takmičari sami snose troškove boravka u Rumi.

7. Svečani koncert pobednika i dodela diploma i nagrada održaće se poslednjeg dana takmičenja.

8. Mejl za informacije:
sm.muzskola@mts.rs

http://www.nikolacvejic.rs
http://www.muzickaskolaruma.edu.rs

OMŠ “Teodor Toša Andrejević“, Ruma
022 474 042, 060 4322 630

Predsednik Fonda i Takmičenja

“Nikola Cvejić“ Georgi Minov

063 209 554
Ukoliko želite da pronađete smeštaj u Rumi, možete pogledati naše preporuke:
– U centru grada: Hotel „Park“ 4*, Vila „Hit“
– Na 2km udaljenosti od centra grada: Hotel „Borkovac“ 2*, Restoran „Vulin“

nikolacvejic