„Memorijal Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu na kome je Petrović Ana, učenica II razreda, proglašena za laureata na takmičenju iz solfeđa u svojoj kategoriji sa osvojenih 97,00poena, predmetni nastavnik Pejović Stana. Anđela Popović, učenica III razreda flaute u klasi nastavnice Labović Tanje, dobitnica je prve nagrade (98,33poena) i proglašena je za laureata na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“. Na takmičenju „Memorijal Dušan Protić“ u Beogradu, dobitnica je prve nagrade, proglašena za laureata i dobitnica nagrade „Mačak Mia“.Na takmičenju „Giovani Musicisti“ u Trevisu u Italiji, Anđela Popović učenica III razreda flaute u klasi Labović Tanje, dobitnik je prve nagrade (95,00 poena) gde je svirala i na svečanom koncertu takmičenja kao pobednik u svojoj kategoriji. Na istom takmičenju u Italiji učenici saksofona Stojanov Milica i Aksentijević Pavle u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava, dobitnici su druge nagrade (sa osvojenih 91,00 i 92,00 poena) dok je Ljubičić Anđela dobitnica treće nagrade (89,00 poena). Na „Međunarodnom takmičenju limenih duvača“ u Novom Sadu, Aksentijević Pavle učenik II raz. bio je dobitnik prve specijalne nagrade (100 poena) i svirao je na završnom koncertu takmičenja u novosadskoj Sinagogi.. Na istom takmičenju dobitnice prvih specijalnih nagrada sa osvojenih 100 poena su učenica III raz. Stojanov Milica i Ljubičić Anđela, koja je od strane žirija izabrana da svira na svečanom koncertu u novosadskoj Sinagogi. Na Republičkom takmičenju učenik III raz. saksofona Aksentijević Pavle proglašen je za laureata u svojoj kategoriji sa osvojenih 97,66 poena. Takođe je proglašen za laureata i na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu (93,67 poena). Ljubičić Anđela učenica III razreda saksofona je proglašena za laureata u svojoj kategoriji na Republičkom takmičenju u Beogradu kao i na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu sa osvojenih 98,67 poena. Na takmičenju „Ohridski biseri“ u Makedoniji, učenice III raz. saksofona Ljubičić Anđela i Stojanov Milica dobitnice su drugog mesta sa osvojenih 93,80 i 91,80 poena. Učenik V raz. harmonike Ranđelović Marko u klasi Panović Tanje, dobitnik je trećeg mesta sa osvojenih 91,80 poena. Ukupan plasman škole na Republičkom takmičenju osvojene su 2 prve nagrada od toga su 2 učenika laureati, 5 drugih i 2 treće nagrade. Škola je zauzela prvo mesto u kategoriji osnovnih muzičkih škola. Na Republičkom festivalu muzičkih škola Srbije na osnovu plasmana takmičara škola je zauzela drugo mesto sa osvojenih 96,67 poena. Na „Međunarodnom takmičenju limenih duvača“ u Novom Sadu, škola je i ove godine proglašena za najuspešniju. Naši učenici su kao najuspešniji takmičari svirali na svečanim koncertima u Italiji, Novom Sadu i Knjaževcu. Ove godine naša škola se sa svojim učenicima osim na takmičenjima u našoj zemlji veoma uspešno predstavila i na takmičenjima u Italiji, Hrvatskoj i Makedoniji. Srednje muzičko obrazovanje nastavila je učenica Kekerić Milica, upisavši se na teoretski odsek u srednjoj muzičkoj školi u Nišu. Svi učenici koji su nastupali na takmičenjima u ovoj školskoj godini kao i njihovi profesori nagrađeni su od strane škole odlaskom na Verdijevu opersku predstavu „Bal pod maskama“ u beogradskom Narodnom pozorištu.