Nastup hora Muzičke škole „Isidor Bajić“ (zajedno sa horom „Sveti Stefan Dečanski“) na velikom horskom festivalu Europa Cantat u Torinu ovog leta!