U klupi su sedeli zajedno: Dragan Djedovic i Ljiljana da Silva