Beogradska filharmonija kontinuirano pomaže rad škole Stevan Hristić kako kroz donacije instrumenata i potrebne materijale tako i kroz rad sa učenicima. Fondacija Beogradske filharmonije Zubin Mehta 2011. godine donirala je školi dva pijanina i deset violina a u proslavi Dana škola iste godine učestvovao je Gudački kvartet BGF.

Stana Krstajić je član Beogradske filharmonije od 2002. na mestu prve flaute. Godine 2003. izabrana je za svetskog promotera Pearl flauta i trenutno svira na tom instrumentu. Član je različitih kamernih sastava u zemlji i inostranstvu.