MENUET je muzički oblik koji ima formu složene trodelne pesme A-B-A u taktu 3/4. Izvodi se u umerenom tempu. Menuet je stara francuska igra iz 17. veka koja je bila deo barokne svite. Ime menueta vodi poreklo od
francuskog izraza „pas menus“, koji označava ples laganim i odmerenim koracima.