Muzička škola „Josif Marinković“, Zrenjanin.
Maturski ispit učenika Mezei Davida, održanog 07. juna 2012. godine u sali muzičke škole.
Klasa: Goran Kerleta
Klavirska saradnja: Edita Majorfi Todorović