U Svečanoj sali MŠ „Isidor Bajić“, održan je i koncert za trudnice, 15. decembra 2011. godine.