U vezi sa iznajmljivanjem instrumenata od SMŠ za školsku 2012/2013 godinu, najbolje je da se obratite sekretarijatu škole na tel.: 011/324-35-38.