Crkva Sv.Save u G. Kuscu (nastup: Pevačko društvo “Mokranjac“ pri Hramu Sv.Save u Beogradu), 16.03.2013.