Anketa 2012.
Da li propozicije Republičkog takmičenja odgovaraju mogućnostima dece u okviru kategorija?

Prilagođene su uzrastu učenika

Propozicije su preteške za učenike OŠ i SŠ

Propozicije su prelake i podcenjuju mogućnosti izvođača