„Kada bi kompozitor mogao rečima da objasni šta ima da kaže, ne bi se mučio da to kaže muzikom.“

Gustav Maler