Preporučujemo kolegama i učenicima (ne samo klavirskog odseka) da malo pogledaju sadržaj sajta koleginice Biljane Krstić. Bićete iznenađeni zanimljivim sadržajem sajta i pronaći ćete notni materijal koji vam nedostaje!

http://biljanakrstic.weebly.com/index.html