U okviru 5 Smotre stvaralaštva srpskih kompozitora održana je Tribina posvećena stvaralaštvu kompozitora Dragoja Đenadera. Predavači su bili dr. Sonja Marinković (klavirska dela) i mr. Branislava Popović (horske kompozicije). Uvodni referat je napisao prof. mr. Nebojša Todorović, o životu i celokupnom delu tog uglednog ali pomalo zaboravljenog srpskog kompozitora.