Sreda, 29. maj 2023. godine:

Applicant No. Applicant Name Candidate Name Subject Grade Start time End time Duration
2499200 Tatjana Guberina Dragana Cvetković Piano 02 8:30 8:45 15  mins
2499200 Tatjana Guberina Sara Kračun Piano PT 8:45 8:58 13 mins
2499200 Tatjana Guberina Nora Lakić Piano 03 8:58 9:13 15  mins
2499200 Tatjana Guberina Milica Ivanišević Piano 04 9:13 9:31 18  mins
2499200 Tatjana Guberina Kristina Guberina Piano 08 9:31 10:04 33  mins
2499200 Tatjana Guberina Hristina Filipović Piano 01 10:04 10:19 15  mins
3275385 Jovana Lončarić-Krajinović Salma Elhadidy Piano 01 10:19 10:31 12 mins

Break: 14  mins

2499200 Tatjana Guberina Katarina Bajić Piano 01 10:45 11:00 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Vukašin Čorlija Piano 01 11:00 11:15 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Branka Stanojević Piano 01 11:15 11:30 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Mihajlo Milošević Piano 01 11:30 11:45 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Mila Gavrilović Piano 02 11:45 12:00 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Lenka Gavrilović Piano 01 12:00 12:15 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Bogdan Dunđerski Piano 06 12:15 12:38 23 mins

                             Lunch: 1 hour 22 mins

2499200 Tatjana Guberina Anastazija Nedeljković Piano 04 14:00 14:18 18 mins
2499200 Tatjana Guberina Marija Knežević Piano 03 14:18 14:33 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Sara Petrović Piano 03 14:33 14:48 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Dušica Nikolić Piano 03 14:48 15:03 15 mins

Break: 27  mins

2499200 Tatjana Guberina Tamara Lukić Piano 03 15:30 15:45 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Luka Filimonović Piano 03 15:45 16:00 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Staša Golić Piano 01 16:00 16:15 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Mila Srđević Piano 02 16:15 16:30 15 mins
2499200 Tatjana Guberina Vanja Vujasinović Piano 02 16:30 16:45 15 mins

 

Četvrtak, 30. maj 2013. godine:

 

Applicant No. Applicant Name Candidate Name Subject Grade Start time End time Duration
2499101 Vera Hofman Momčilović Katarina Nježić Piano 02 8:30 8:45 15  mins
2499101 Vera Hofman Momčilović Slobodan Petrović Piano 01 8:45 9:00 15  mins
2499101 Vera Hofman Momčilović Maja Gulan Piano 08 9:00 9:33 33  mins
2499921 Gordana Vasin Marija Filipović Piano 03 9:33 9:48 15  mins
2499921 Gordana Vasin Nikolina Opačić Piano 03 9:48 10:03 15  mins
2499317 Čaba Zima Akoš Keseg Violin 06 10:03 10:26 23  mins

Break: 19  mins

2499921 Gordana Vasin Arsenije Govedarica Piano 08 10:45 11:18 33  mins
2500015 Dina Šuklar Milica Radulović Piano 08 11:18 11:51 33  mins
2500015 Dina Šuklar Ognjen Jarčević Piano 02 11:51 12:06 15  mins
2500015 Dina Šuklar Rastko Mišulić Piano 03 12:06 12:21 15  mins
3497930 Jasna Džemić Hena Džemić Piano 06 12:21 12:41 20 mins

Lunch: 1  hour 19 mins

2500528 Jelena Simonović Kovačević Sofia Ćutilo Piano 01 14:00 14:15 15  mins
2500528 Jelena Simonović Kovačević Nikola Ćutilo Piano 01 14:15 14:30 15  mins
2871879 Ivana Jovanović Zorica Zlićić Singing 04 14:30 14:48 18  mins
3275393 Valerija Novakov Milica Stanišić Piano 02 14:48 15:03 15  mins
3746757 Enver Alibegović Lamija Alibegović Piano 05 15:03 15:18 15  mins