• Subota, 16.11. u 19 č. Interni klavira  
 • Ponedeljak, 18.11. u 18 č. Interni čas gudača   
 • Ponedeljak, 18.11. u 19 č. Interni čas pevača   
 • Utorak, 19.11. u 17 č. Interni čas harmonike  
 • Utorak, 19.11. u 18 č. Interni čas gudača   
 • Utorak, 19.11. u 19 č. Interni čas duvača   
 • Sreda, 20.11. u 18 č. Interni čas harmonike  
 • Sreda, 20.11. u 19 č. Interni čas pevača  
 • Petak, 22.11. u 18 č. Interni čas gitare   
 • Petak, 22.11. u 19 č. Interni čas klavira   
 • Subota, 23.11. u 16 č. Interni čas korepeticije   
 • Subota, 23.11. u 18 č. Interni čas gudača   
 • Subota, 23.11. u 19 č. Interni čas klavira   
 • Ponedeljak, 25.11. u 19 č. Interni čas klavira   
 • Utorak, 26.11. u 18 č. Javni čas duvača   
 • Utorak, 26.11. u 19 č. Javni čas gudača   
 • Sreda, 27.11. u 19 č. Javni čas smene   
 • Četvrtak, 28.11. u 19 č. Javni čas smene  
 • Petak, 29. 11. u 19 č. Javni čas smene   
 • Subota, 30.11. u 18 č. Javni čas pevača   
 • Subota, 30.11. u 18 č. 19 č. Javni čas klavira