• Субота, 16.11. у 19 ч. Интерни клавира  
 • Понедељак, 18.11. у 18 ч. Интерни час гудача   
 • Понедељак, 18.11. у 19 ч. Интерни час певача   
 • Уторак, 19.11. у 17 ч. Интерни час хармонике  
 • Уторак, 19.11. у 18 ч. Интерни час гудача   
 • Уторак, 19.11. у 19 ч. Интерни час дувача   
 • Среда, 20.11. у 18 ч. Интерни час хармонике  
 • Среда, 20.11. у 19 ч. Интерни час певача  
 • Петак, 22.11. у 18 ч. Интерни час гитаре   
 • Петак, 22.11. у 19 ч. Интерни час клавира   
 • Субота, 23.11. у 16 ч. Интерни час корепетиције   
 • Субота, 23.11. у 18 ч. Интерни час гудача   
 • Субота, 23.11. у 19 ч. Интерни час клавира   
 • Понедељак, 25.11. у 19 ч. Интерни час клавира   
 • Уторак, 26.11. у 18 ч. Јавни час дувача   
 • Уторак, 26.11. у 19 ч. Јавни час гудача   
 • Среда, 27.11. у 19 ч. Јавни час смене   
 • Четвртак, 28.11. у 19 ч. Јавни час смене  
 • Петак, 29. 11. у 19 ч. Јавни час смене   
 • Субота, 30.11. у 18 ч. Јавни час певача   
 • Субота, 30.11. у 18 ч. 19 ч. Јавни час клавира