Sa dana MŠ Petar Stojanović, u Ubu – KONCERT UČENIKA!