Osnovna škola „Aleksa Šantić“ u Kaluđerici povodom tradicionalne manifestacije Šantićevi dani

Raspisuje MEĐUNARODNI KNjIŽEVNI (LITERARNI) I LIKOVNI KONKURS

„ŠANTIĆEVA REČ“

LITERARNI KONKURS

Na teme:

1.      ,,Ovo je moja bajka“ (isključivo za mlađe učenike osnovne škole / I-IVrazreda)

2.      ,,Majčino srce je bezdan u kome na dnu uvek ima oproštaja“, Onore de Balzak (isključivo za učenike  V-VIII razreda osnovne škole i učenike srednje škole)

 Uslovi Ko nkursa:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju  učenici osnovnih i srednjih škola.

2.      Radovi se šalju isključivo na elektronsku adresu santiceva.rec@gmail.com do 10. aprila 2020. godine.

3.      Potrebno je da svi radovi iz jedne škole budu u jednom Word dokumentu (Times New Roman, font 12, ćirilica), ali tako da je svaki rad posebno pripremljen za štampanje sa kompletnim kontakt podacima (ime i prezime autora, razred i odeljenje, ime mentora, naziv škole, mesto, adresa, telefon, e-mail škole i kontakt telefon).

4.      Žiri će dodeliti prvu, drugu i treću nagradu za svaku kategoriju.

5.      O rezultatima Konkursa i završnoj svečanosti dodele nagrada svi učesnici biće obavešteni najkasnije do 11. maja 2020. godine putem sajta naše škole.

6.      Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina Organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

7.      Kontakt  telefon  škole:  011/3410-655;  osoba  za  kontakt:  selektor  radova, profesor  srpskog jezika Marija Rosić ( tel. 062/207793 )

LIKOVNI KONKURS

Na temu:

“Ovo je moja bajka“ ( za učenike 1-4. razreda osnovne škole)

“Moje misli, moji snovi“ ( za srednjoškolce i učenike 5-8. razreda osnovne škole)

Ovogodišnje teme su inspirisane izrekom jednog od najvećih umova ljudske istorije Alberta Ajnštajna: „Mašta je važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve“.

Ciljevi ovog konkursa su širenje dečjih horizonata i fantazija, otkrivanje dečjih ideja i misli i otkrivanje mladih talenata.

 Uslovi Konkursa:

  1. Učesnici su podeljeni u tri starosne grupe i to:

·         Prva grupa: od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

·         Druga grupa: od petog do osmog razreda osnovne škole

·         Trećagrupa: učenici srednjih škola

2.  Na Konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola.

  • Radovi treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, kreda, ugljen, tuš, akvarel, tempera, kolaž, kombinovane tehnike, linorez, litografija, monotipija…) na papiru do veličine bloka br. 5. (radove ne treba dodatno opremati).
  • Na svaki dostavljeni rad na poleđini obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred i odeljenje, naziv škole, mesto, adresu, telefon, e-mail škole i kontakt telefon i e-mail adresa likovnog pedagoga.
  • Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina Organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora. Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa.
  • Konkursne radove treba dostaviti najkasnije do 10. aprila 2020. godine na adresu (sa naznakom „Za likovni konkurs“):

        OŠ „ Aleksa Šantić“ 

  Ul. Kralja Petra Prvog  br. 9

            11130 Kaluđerica

7.      O rezultatima Konkursa i završnoj svečanosti dodele nagrada svi učesnici biće obavešteni najkasnije do 11. maja 2020. godine putem sajta naše škole.

8.   Osoba za kontakt: nastavnik likovne kulture Ivanka Ivković (tel. 063/ 698 186, ivkoviciva@yahoo.com)