Članovima komisije za pripremu učenika i nastavnika, koji su vršili pregled liste ocenjivanja i rangiranje učenika učesnika Festivala, isplaćene su nadoknade prema broju angažovanih dana i raspoloživim sredstvima.