Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od istaknutih međunarodnih i domaćih instrumentalista i pedagoga. Član žirija koji je u srodstvu sa kandidatom ili je u trenutnom profesionalnom kontaktu sa kandidatom ne može da ocenjuje tog kandidata. Takmičar koji izvodi program duži od propisanog može biti prekinut tokom izvođenja.

Članovi žirija VIII Takmičenja „Anton Eberst“ su (po abecednom redu):

  • András Adorján (Nemačka)
  • Barbara Gisler Haase (Austrija)
  • Han Guoliang (Kina)
  • Ljubiša Jovanović (Srbija)
  • Laura Levai Aksin  (Srbija)
  • Jasna Marković Vujanović (Srbija) – samo za Junior, A i B kategoriju
  • Radmila Rakin Martinović (Srbija) – samo za C kategoriju
  • Matej Zupan (Slovenija)