Mentor škola za naš region Muzička škola „Dr Miloje Milojević“ iz Kragujevca je danas u našoj školi održala prezentaciju svoje škole pod okriljem projekta Profesionalne orjentacije. Učenici završnih i mlađih razreda imali su priliku da se upoznaju sa načinom polaganja prijemnog ispita za srednju muzičku školu, smerovima koje mogu upisati , opštim i stručnim predmetima koji se izučavaju u srednjoj muzičkoj školi, o prohodnosti na Fakultet muzičke umetnosti i ostalim fakultetima, čime se mogu baviti nakon zavšenih studija i još mnogo čemu.
Za sva pitanja na raspolaganju su bili profesori sa gudačkog,klavirskog,duvačkog,teoretskog odseka kao i sa odseka harmonike i solo pevanja.
Program profesionalne orjentacije pored toga što je obavezan u okviru Godišnjeg programa rada I Razvojnog planiranja škole ima jedan daleko važniji zadatak i cilj, a to je da deci olakša donošenje odluke prilikom izbora srednje škole.
Program Profesionalne orjentacije, jednostavno odgovora na najčešća njihova pitanja:
1. Čime želim da se bavim i da li je to moj pravi izbor?
2. Da li postoji mogućnost da upišem željenu školu?
3. Koje su moje sposobnosti I potrebe?
4. Koju školu ili smer upisati za određeni posao?
5. Da li je to realno, da li postoje eventualne prepreke?
6. I da li postoji neko alternativno rešenje?