Da sva srca zakucaju u istom ritmu i da muzikom povežemo sve srodne duše. Zahvaljujemo se svima koji su kupovinom karata učestvovali u našem dobrotvornom koncertu.