FLAUTA

JOVANA DUGONJIĆ

4.razred omš

Klasa: Milana Stanić

Kl. saradnja: Jovana Dabić

I -4 nagrada

96,33 bodova

DAJANA ŠORAK

2. vis

Klasa: Jasna Marković Vujanović

Kl. saradnja: Snežana Tabš

I – 1 nagrada

97 bodova

ANĐELA POPOVIĆ

1. vis

Klasa: Jasna Marković Vujanović

Kl. saradnja: Snežana Tabš

I – 1 nagrada

96 bodova

 

KLARINET

MARIJA LETIĆ

1. razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

I – 4 nagrada

96,50 bodova

MILAN IĆITOVIĆ

1.razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

II – 3 nagrada

92,50 bodova

MATIJA RAIČEVIĆ

1. razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

I – 2 nagrada

 97,50 bodova

EMILI SABO

3.razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

II – 5 nagrada

90 bodova

OBOA

ANJA ANTIĆ

1.razred omš

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

I – 1 nagrada

 98,50 bodova

SONJA ČOJANOVIĆ

1.razred omš

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl.saradnja: Duško Švonja

I – 2 nagrada

97,50 bodova

TEODORA BABIĆ

3.razred omš

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl.saradnja: Duško Švonja

I – 1 nagrada

98 bodova

JOVANKA ČOLAKOVIĆ

3.razred omš

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl.saradnja: Duško Švonja

I – 3 nagrada

 95,50 bodova

SARA KECMAN

1. vis

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl.saradnja: Duško Švonja

I – 1 nagrada

LAUREAT

100 bodova

Čestitamo učenicima, profesorima i klavirskim saradnicima na postignutom uspehu!