Običaj je da se na Lazarevu subotu nose grančice vrbe i taj čin simbolično predstavlja svečani Hristov ulazak u Jerusalim. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dečije radosti. Zato smo se mi potrudili da dečiju radost i radost mnogobrojnih prisutnih, uobličimo muzikom i pesmom.