ANJA KRAJINOV

II omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

LARA POKRIĆ

II omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

ANASTASIJA OTIĆ

III omš

Klasa: Mina Momčilović

I ZLATNA PLAKETA

LANA DUJMOVIĆ

I smš

Klasa: Mina Momčilović

SREBRNA PLAKETA

Čestitamo učenicima i profesorki na postignutom uspehu!