Navedenu dokumentaciju poslati na adresu:

MUZIČKA ŠKOLA NIŠ (Za Takmičenje gudača)
18000 Niš, Prvomajska 6

Prijavu poslati i elektronskim putem na adresu e-pošte:
takmicenjegudacanis@gmail.com

Donacija (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) iznosi:

 1. Violina:
  • Bebi, Pret, I, II, III – 30 eura
  • IV, V – 40 eura
  • VI, VII – 50 eura
 2. Viola:
  • Pret, I, II – 30 eura
  • III, IV – 40 eura
  • V, VI – 50 eura
 3. Violončelo:
  • Pret, I, II, III – 30 eura
  • IV, V – 40 eura
  • VI, VII – 50 eura
 4. Kontrabas:
  • Pret, I – 30 eura
  • II, III – 40 eura
  • IV, V – 50 eura

Donaciju uplatiti na žiro račun:

MUZIČKA ŠKOLA NIŠ
840-2226760-44
Sa naznakom „Za Takmičenje gudača“