Insistirajte na ritmu:
Ma koliko se vama čini da je pucketanje prstima, tapšanje ili udaranje nogom o pod u ritmu muzike prirodna stvar, ona to zapravo nije. Dete treba podsticati na ove akcije da bi se naučilo na slušanje i usvajanje ritma u kompoziciji. To će iz dana u dan davati sve bolje rezultate a dete će lakše biti suočeno i sa drugim aktivnostima ako ima izgrađen ritam. Dete koje nema ritma ima problem sa čitanjem, pisanjem, govorom, koordinacijom, zaostaje u savladavanju veština kao što su ples, recitovanje, gluma, ali i obična dečja igra.