Termini za polaganje vanrednih ispita su
                subotom :

25. oktobar 2014. od 8h
20. decembar 2014.od 10h
21. februar 2015. od 8h
18. april 2015. od 8h