Muzika pomaže deci da se razvijaju, da shvate svet koji ih okružuje, ali i da iskažu svoja lična iskustva. Pošto je muzika integralni deo kulture, detetu je lakše da uz njenu pomoć razume sebe i svoj odnos sa drugima, kao i da uspostavi vezu između doma, škole i okoline.

Uticaj muzike na decu