Često postavljana pitanja

Kada je pravo vreme za upis?
 
    Ne postoji univerzalan odgovor na ovo pitanje. Okvirno, deca uzrasta od šest i više godina upisuju se u muzičke škole, optimalno u uzrastu 8, 9 ili 10 godina, kako bi nastavu muzičke škole ispratili istovremeno sa nastavom osnovne škole. Na spremnost deteta za upis u muzičku školu utiču mnogi faktori – zainteresovanost za muziku, fizičke predispozicije za sviranje određenog instrumenta, stepen razvoja muzičkog sluha, razvijena motorika, memorija, komunikativnost i slično. Za sve roditelje čija deca iskazuju sklonost prema muzici, preporučujemo upoznavanje sa profesorima i besplatnu konsultaciju u našoj muzičkoj školi.
 
Kako znam da je dete talentovano?
 
    Pojedina deca već sa 2-3 godine ispoljavaju talenat za muziku. Njega možemo uočiti kod dece koja vrlo često plešu, skaču, igraju, pevuše i tapšu rukama kada čuju muziku. Takva deca vrlo lako pamte melodije koje čuju (crtani film, pesme) i često ih pevuše. Osim podsticanja takve talentovane dece, da što više slušaju pesme i pevaju ih, poželjno je nabaviti dečje muzičke instrumente poput ksilofona i uputiti ih na proveru muzičkih sposobnosti, kako bi se blagovremeno usmerila na dalje muzičko obrazovanje.
 
Koji instrument da izaberemo?
 
    Izbor instrumenta se nekada nametne sam po sebi, odnosno deca imaju izričitu želju da sviraju određeni instrument, što je najbolja opcija i najlakša za roditelje. Međutim, kod dece koja žele da se bave muzikom a neodlučna su u pogledu izbora instrumenta, najbolje je konsultovati profesore muzike koji će u skladu sa fizičkim predispozicijama deteta, uzrastom, iskazanim muzičkim sposobnostima i drugim faktorima, sugerisati odgovarajući muzički instrument. Prilikom izbora instrumenta moraju se uvažiti želje budućeg učenika jer svaka odbojnost rezultira smanjenim interesovanjem i slabim napretkom u učenju.
 
Koliko vežbanja je potrebno svaki dan?
 
    Odgovor na ovo pitanje varira od učenika do učenika i zavisi od raznih sposobnosti i trenutnog uzrasta pojedinca, kao i cilja kome teži – amatersko ili profesionalno bavljenje muzikom. Jedini pravi odgovor koji važi za sve jeste da ozbiljno izučavanje muzike zahteva i ozbiljan i požrtvovan rad, kroz teorijski i praktični deo (učenje nota i teorije, i vežbanje instrumenta). Svaki minut više proveden u vežbanju i učenju koristiće za dalji napredak, a najkorisnije je vežbati uporno i svakodnevno.
 
Učenje po sluhu ili po notama?
 
    Jedna od najčešćih nedoumica jeste upravo ovo pitanje. U našoj zemlji prisutan je veliki broj “amatera” koji se muzikom bave bez poznavanja nota što implicira da je takav vid učenja, po sluhu, zaista moguć – što ni ne pokušavamo da osporimo. Međutim, učenje po notama, savladavanje i usvajanje notnih simbola, oznaka i pravila, omogućiće Vam da i nakon određenog perioda učenja, bez ičije dalje pomoći, na mnogo lakši i brži način usvajate nove kompozicije. Velika količina notnog materijala koji je sve više dostupan i putem web sajtova, uz makar osnovno poznavanje nota i drugih muzičkih oznaka, otvara mogućnosti za izučavanje najrazličitijih muzičkih kompozicija iz celog sveta. Za profesionalno bavljenje muzikom, neophodno je odlično poznavanje muzičkih oznaka.

You’ll need Skype CreditFree via Skype