Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije kontinuirano prati razvoj muzičkog i baletskog školstva i Ministarstvu prosvete daje predloge za njegovo osavremenjavanje i prilagođavanje potrebama društva.