Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je otvoren KONKURS ZA DODELU NAGRADA Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za postignute izuzetne rezultate u muzičkoj i baletskoj pedagogiji.

Prema Pravilniku o nagradama Udruženja mogu se dodeliti :

– JEDNA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

– NAGRADE ZA VIŠEGODIŠNJI PEDAGOŠKI RAD

– NAGRADe ZA jednogodišnji PEDAGOŠKI RAD

Za nagrade mogu biti predloženi isključivo članovi Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije i to od strane Nastavničkog ili Umetničkog veća škole ili Fakulteta, stručnog aktiva (veća predmeta) i stručnih komisija Udruženja. Nagrada za višegodišnji uspešan rad se pojedincu može dodeliti samo jedanput u toku radnog veka.

Za svakog kandidata neophodno je dostaviti stručnu biografiju, a predlog mora biti potpisan od strane direktora, dekana ili predsednika stručne komisije.

Pismena obrazloženja predloga sa biografijama i fotokopijom diploma, priznanja i ostalih relevantnih dokumenata dostavljaju se Udruženju na adresu: Džona Kenedija 7, 11080 Zemun ili putem faksa na broj (011) 719-3582.

Rok za dostavljanje predloga je 25. 01. 2014. godine, a o razultatima konkursa kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Predsednik
profesor Vojislav Avramović