U okviru ubskih večeri muzička škola je učestvovala sa programom koji su osmislili i izveli direktor škole Vladimir Đenader i violinistkinja Katarina Lugo Ordaz. Zbog kiše program je izveden umesto na trgu, u galeriji „Sv. Luka“ uz izložbu likovnih radova umetnika Dragana Gagca Jovanovića iz Lajkovca.