Naši đaci posetili su svoje drugare u školi u Banjanima i predstavili im svoje muzičko umeće.