Trio „VIRTUS“ iz Beograda prirediće koncert za učenike naše škole.
Anja Popović, violina
Nataša Kuzmanoski, klavir
Nevena Konjević, violončelo
Četvrtak, 26. septembar u 11:00 sati.
Ulaz slobodan