DANAS, 16.12.2013. GODINE U 19 ČASOVA TRADICIONALNI NOVOGODIŠNjI KONCERT VELIKA SCENA NP „STERIJA“