MUZIČKI PREDMETI

MUZIČKI OBLICI              ponedeljak, 25.08. u 9.00, mala sala
HARMONIJA                      ponedeljak, 25.08. u 9.30, mala sala
TEORIJA MUZIKE             utorak, 26.08. u 9.00, soba 36
SOLFEĐO                             utorak, 26.08. u 9.30, soba 36
KONTRAPUNKT                 utorak, 26.08. u 9.30, mala sala           
ISTORIJA MUZIKE            utorak, 26.08. u 12.00, soba 30           
ETNOMUZIKOLOGIJA     utorak, 26.08. u 12.30, soba 30

OPŠTE-OBRAZOVNI PREDMETI

FIZIČKO                            utorak, 26.08. u 9.30, soba 33
GRAĐANSKO VASP.       utorak, 26.08. u 9.45, soba 33
SRPSKI – pismeni              utorak, 26.08. u 10, soba 33
SRPSKI – usmeni               utorak, 26.08. u 11, soba 33
SRPSKI – maturski            utorak, 26.08. u 10, soba 33
PSIHOLOGIJA                  sreda, 27.08. u 11, soba 33
ISTORIJA                           sreda, 27.08. u 12, soba 33
ENGLESKI – pismeni         četvrtak, 28.08. u 10, soba 33
ENGLESKI – usmeni          četvrtak, 28.08. u 11, soba 33
INFORMATIKA                 četvrtak, 28.08. u 11.30, soba 30
ITALIJANSKI – pismeni    petak, 29.08. u 10, soba 33
ITALIJANSKI – usmeni     petak, 29.08. u 11, soba 33

POPRAVNI, RAZREDNI I NAKNADNI ISPITI IZ INSTRUMENTALNIH PREDMETA
BIĆE ODRŽANI U SREDU, 27.08.2014., U DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM.