Cilj nastave muzičkog zabavišta je produbljivanje interesovanja i ljubavi prema muzici. Razvijanje osnovnih muzičkih sposobnosti odnosno razvijanje sluha, ritma, muzičke memorije i motorike.
Na ovom času učili smo tapšalicu „sedam“.