Na takmičenju solo pevača „Mita Topalović“ održanom u Pančevu
od 01.12-02.12.2012.godine, učenici drugog razreda solo pevanja u klasi nastavnice Suzane Dašić i uz klavirsku saradnju Milice Pošarac,
postigli su sledeće rezultate:
Milica Simić, PRVA NAGRADA (91,67 poena), Andrija Hadžić, DRUGA NAGRADA (87,77 poena), Tijana Tanasković,DRUGA NAGRADA (84,53 poena) i Ana Miletić, DRUGA NAGRADA (81,98 poena)
ČESTITAMO!!