KATEGORIJA IIIb

LAZAR DUBOVINA

V omš

Klasa: Ana Tokanović

I nagrada

96 bodova

KATEGORIJA IIIc

SNEŽANA KRNJAJIĆ

VI omš

Klasa: Sanja Penić

I nagrada

92,33 bodova

KATEGORIJA IV

NEDELJKO BANJANIN

I vis

Klasa: Nada Vještica

I nagrada

192,33 bodova

Posebna nagrada:

Plaćena letnja škola harmonike u Kragujevcu i časovi sa eminentim profesorima

DEJAN ŠKUNDRIĆ

I vis

Klasa: Goran Penić

I nagrada

189,33 bodova

MARKO BASARA

I vis

Klasa: Nada Vještica

I nagrada

186 bodova

MILOŠ VUKIĆ

II vis

Klasa: Goran Penić

II nagrada

178 bodova

 

Čestitamo učenicima i njihovim profesorima na postignutom uspehu!