“… Krunu nije hteo, nije hteo slavu,
Ali kruna sama dođe mu na glavu.
On je hteo sići svom narodu bliže,
On se hteo spustiti – a time se diže.
Duh nas njegov kupi sred Božijeg hrama,
Duh je njegov zvezda nad našim školama…“ – J.J. Zmaj