POGLEDAJTE U KOJIM USLOVIMA I NA KOJI NAČIN OVA DECA NEGUJU MUZIKU U SEBI I OKO SEBE! ZASLUŽUJU SVAKO POŠTOVANJE!