Stručni skup „Mogućnosti i razvojni ciljevi uključivanja muzičkih i baletskih škola u IPA programe prekogranične saradnje sa zemljama EU iz okruženja“ organizovan je besplatno za članove Zajednice, kako bi se školama i nastavnicima pomoglo u ostvarivanju Zakonom obavezujućih sati stručnog usavršavanja

Preuzmite kompletnu prezentaciju u PDF formatu