VIOLINA VII kategorija

KATARINA MARIĆ – I2 nagrada (95.66 bodova)

Klasa: Arabela Florina Zorjan

Kl. saradnja: Dragana Popov

 

SNEŽANA TOMINČIĆ – III1 nagrada (82.66 bodova)

Klasa: Arabela Florina Zorjan

Kl. saradnja: Dragana Popov

 

VIOLINA X kategorija

IGOR SUBOTIN – LAUREAT I nagrada (100 bodova)

Klasa: Mirjana Bogdanović

Kl. saradnja: Aleksandar Gligić

 

VIOLONČELO predkategorija

ANJA VRANKOVIĆ – I1 nagrada (95.66 bodova)

Klasa: Marijana Krmpotić

Kl. saradnja: Ksenija Đukić

 

ANISIJA VRUĆINIĆ – I2 nagrada (95.33 bodova)

Klasa: Marijana Krmpotić

Kl. saradnja: Ksenija Đukić

 

VIOLONČELO I kategorija

ISIDORA KRMPOTIĆ – I2 nagrada (96 bodova)

Klasa: Marijana Krmpotić

Kl. saradnja: Ksenija Đukić

 

NIKOL PETROVIĆ – II2 nagrada (93.33 bodova)

Klasa: Marijana Krmpotić

Kl. saradnja: Ksenija Đukić

 

KONTRABAS VII kategorija

MARKO ALEKSIĆ – II nagrada (86.66 bodova)

Klasa: Goran Kerleta

Kl. saradnja: Andrea Der

 

KAMERNA MUZIKA

“AD LIBITUM” – LAUREAT I1 nagrada (100 bodova)

IRENA JOSIFOSKA 

violončelo 

IGOR SUBOTIN

violina

Klasa: Judit Niderholcer Josifoska

 

Čestitamo učenicima, profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!