16. i 17. Novembra 2013. u sali Karlovačke Gimnazije

Propozicije

Prijava kamerni ansambli

Prijava solisti